TÌM VIỆC LÀM Biên phiên dịch-Thông dịch viên

Kết quả tìm kiếm

Tổng 1 (đăng hôm nay 0)
Tên doanh nghiệp Tin tuyển dụng Học lực/Kinh nghiệm Khu vực/Lương Ngày đăng/Hết hạn
Công ty CPKS Đông Á Công ty CPKS Đông Á tuyển Sale tiếng Trung
Biên phiên dịch-Thông dịch viên
Đại học
Nghệ An
25-30 triệu
Hết hạn
Không giới hạn thời gian